Kies de juiste glycol bij de glycol leverancier

Gepost op

Dat Nederland van het gas af moet, is enige tijd geleden al door de overheid besloten. Als leverancier van Nederlands aardgas heeft de provincie Groningen veel last van aardbevingen en dus wordt de gaskraan dichtgedraaid. Een andere reden is, dat aardgas een fossiele brandstof is. Het doel is om Nederland zoveel mogelijk met natuurlijke brandstoffen te verwarmen. Daarom zijn nieuwe innovaties, zoals warmtepompen momenteel in opkomst. Leveranciers van warmtepompen zullen een toenemende vraag naar warmtepompen zien, maar ook glycol leveranciers zullen de vraag naar glycol zien toenemen. Glycol is namelijk de belangrijkste brandstof voor warmtepompen.

Wat is glycol?

In bepaalde industrieën is glycol algemeen bekend. Particulieren daarentegen kennen glycol voornamelijk als koelvloeistof in bijvoorbeeld auto's. Door het toenemende gebruik van warmtepompen zal glycol steeds meer bekendheid krijgen want het is nodig in warmtepompen om bevriezing te voorkomen. Glycol is een antivriesmiddel, dat goed is te vermengen met water. Grofweg zijn er twee soorten glycol verkrijgbaar bij de glycol leverancier. Het gaat om MEG (Mono Ethyleen Glycol) en MPG (Mono Propyleen Glycol). Het verschil tussen beide soorten zit in de gebruikte bestanddelen. In MEG is ethyleen verwerkt, terwijl in MPG propyleen is verwerkt. Glycol op basis van ethyleen wordt als de beste koelvloeistof gezien, maar is erg giftig. Glycol op basis van propyleen is veel minder giftig en is vooral geschikt voor installaties, waar meer viscositeit (stroperigheid) nodig is. MPG is wel een dure soort van glycol, waardoor er in industrieën vooral veel gebruik gemaakt wordt van ethyleenglycol.

Het gebruik van een bepaald type glycol

Bij een glycol leverancier kun je kant-en-klare glycol verkrijgen. Het enige dat je eventueel nog moet toevoegen is water. Je moet goed opletten welk type glycol voor jouw installatie geschikt is. Sommige installaties zijn dusdanig ontworpen, dat er maar één soort glycol in mag. Er zijn ook installaties die met beide soorten glycol overweg kunnen. Voor het gebruik van ethyleenglycol gelden strenge eisen. Aangezien deze glycol giftig is, mag het niet gebruikt worden voor toepassingen, waarbij glycol in aanraking komt met voedsel, drinkwater of andere dranken. Bij processen in de voedingsindustrie mag er daarom alleen gebruik gemaakt worden van het niet giftige propyleenglycol.

Vraag de glycol leverancier om advies

Vooral aan het gebruik van glycol op basis van ethyleen zijn risico's verbonden. Een dosis van 30 milliliter kan al dodelijk zijn voor mensen. Het is daarom aan te raden om bij de glycol leverancier de nodige adviezen te vragen, hoe deze glycol het beste toegepast kan worden. Bij sommige glycol leveranciers kun je ook terecht voor het bijvullen van glycol in je installaties. Je weet dan zeker dat de juiste glycol gebruikt wordt en dat de glycol geen risico vormt voor personeel en het bedrijfsproces.


Delen