EHBO: nooddouches

Gepost op

Op plaatsen waar men met bijtende of giftige stoffen werkt, moeten er nooddouches zijn. Het is een voorziening die vooral bedrijven gebruiken in verband met de veiligheid. Ondanks dat er veel maatregelen zijn, kan het voorkomen dat, wanneer er met bijtende of giftige stoffen wordt gewerkt het in de ogen komt. Dan is het noodzakelijk dat er snel actie ondernomen kan worden. Het is belangrijk dat de stoffen die in de ogen terecht zijn gekomen, gespoeld kunnen worden door gebruik te maken van stromend water.


Bedrijven 

Het zijn vooral de petrochemische bedrijven die een lichaamsnooddouche gecombineerd hebben met een oogdouche. Er is bij dit soort bedrijven een soort zwembad of put in de grond die altijd met lauw water is gevuld. Indien er een ongeval zich voordoet, kan in de put worden gesprongen waarbij met de oogdouche de ogen kunnen worden uitgespoeld. Het is belangrijk dat het zeer snel kan gebeuren nadat de persoon met de giftige stof in aanraking is geweest. Een lichaamsdouche wordt vooral gebruikt wanneer er tijdens het blussen van een brand, schadelijke stoffen op het lichaam terecht zijn gekomen. De lichaamsdouche is een plensdouche. Het water komt hierbij in een rechte straal naar beneden. De hoeveelheid water is groot. 


Bediening

Het is van groot belang dat een nooddouche snel en gemakkelijk bediend kan worden. Het in werking stellen van de oog- of lichaamsdouche moet door middel van een zwengel kunnen plaatsvinden. Ook wordt er op veel plaatsen gebruik gemaakt van een scharnierende plaat. Wanneer u op de plaat gaat staan, zal het water direct uit de douche stromen. Uit een nooddouche moet een grote hoeveelheid waterstromen, omdat de schadelijke stoffen weggespoeld moeten kunnen worden. Bij een dooddouche gaan we ervan uit dat er 80 l/min uit de douchkop stroomt. Die 80 l/min is een richtwaarde. Er zijn ook altijd plaatsen waar het aanbrengen van een nooddouche niet mogelijk is. Het is dan belangrijk dat er gebruik kan worden gemaakt van een draagbare nooddouche. Zo'n draagbare nooddouche heeft de vorm van een brandblusser maar heeft een andere kleur. Over exacte richtlijnen voor de nooddouches kunnen we moeilijk spreken. Er moet wel worden voldaan aan een paar basiseisen. Deze hebben vooral betrekking op de arbeidsomstandighedenwet en de Wet Milieubeheer. In Nederland is de behoefte groot voor de duidelijke richtlijnen. Het is belangrijk om de veiligheid te kunnen waarborgen.


De nooddouches

Er zijn verschillende soorten nooddouches. Er zijn ook nooddouches voor de handen. Het is belangrijk dat de nooddouches snel bereikt kunnen worden. De loopafstand tot de nooddouches moet zo minimaal mogelijk zijn. Hoe sneller men gebruik kan maken van de dergelijke nooddouche bij een spoedgeval hoe beter het is.


Delen